Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Değerlerimiz ve İlkelerimiz

 

Değerlerimiz

  • Müşteri odaklı, dürüst, şeffaf, yenilikçi, yaratıcı, takım çalışmasına inanan, çalışanlarını sürekli geliştiren, çevre ve topluma duyarlı, sürdürülebilirliği destekleyen, dinamik ve ilklerin adresi olmak için çalışırız.
  • Zaman her şeyi değiştirir, istikrarın yanında yeniliğin de önemli olduğunu bildiğimizden kendimizi sürekli geliştiriyoruz, daha iyi hizmet sunmak için ‘‘Yeniliğe’’ önem veriyoruz.

İlkelerimiz

  • “ÖNCE İNSAN’’ ve “Toplumdan aldığımızı büyüterek toplumla paylaşma’’ anlayışı İlkelerimizin kaynağıdır.
  • Şeffaf, hesap verebilen, sorumluluk sahibi, etkin ve verimli çalışan kurum ve kişileriz ve bu özelliklerimizi kuvvetlendirmek için çalışmaktayız.
  • İlişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlara karşı ciddi, dürüst, tutarlı, adil ve terbiyeli, iş ahlakı olan insanlar topluluğuyuz ve böyle kalmaya devam edeceğiz. Bu özelliğimizi zedeleyecek hiçbir kişiye ve olaya izin vermeyeceğiz.
  • Hukukun üstünlüğü prensibine inanıyoruz, yasalara uygun davranıyoruz ve bu özelliğimizden asla taviz vermeyeceğiz.
  • Hakkaniyet ölçülerinde hareket eden, başkalarının hakkına saygılı, kendisinin ve şirketinin haklarını koruyan, değer üreten ürettiği değeri hakkaniyetle paylaşan, iyi niyet kuralları çerçevesinde çözüm yaratan insanlarız ve böyle olmaya devam edeceğiz.
  • Kurumsal yetki ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan, grup kültürü oluşmuş, işine ve şirketine sahip çıkan insanlarız ve bu özelliklerimizi sürekli geliştireceğiz.
  • Yenilikçi düşüncelere, değişik önerilere önem veren, her fikri değerlendirmeye layık bulan, fikir sahibine saygı gösteren bir kültüre sahibiz ve bu özelliğimizi kökleştirerek devam ettireceğiz.
  • Şirketimizin, ülkemizin ve doğanın kaynaklarının sınırsız olmadığı bilinci ile her türlü israfın görüldüğü yerde önlenmesi gerektiğine inanan insanlarız ve bunu tüm topluma yaymak için çalışmamıza aralıksız devam edeceğiz.
  • Müşterileri, tedarikçi ve çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde adil, dürüst, istikrarlı kurumuz, karşılıklı kazanma ve memnuniyet ilkeleri ile hareket ederiz.
  • İnsanı din, dil, renk, cinsiyet gibi özelliklerine göre ayırmayan, bilinçli ve hoşgörülü insanlarız, bu hoşgörü kültürümüzü kendi dışımıza da yaymak için çalışacağız.